آشپزخونه من وشما

ژلاتين رادر تابه كوچكی ريخته و اب پرتقال را به ان اضافه می كنيموروی حرارت بخاراب می گذاريم(روش بن ماری)تا غليظ شود و ژلاتين بگيردزرده تخم مرغ و پودر شكر رابا هم مخلوط می كنيم بعد به ان پوست رنده شده پرتقالرا افزوده با همزن برقی می زنيم تا حجم ان دو برابر شود و رنگ ان روشن شود پودر ژلاتين را به تخم مرغ وشكر اضافه می كنيم وهم مي زنيم تاكاملا با هم مخلوط شوند.سپس مغز پرتقال را هم اضافه می كنيم وبا قاشق كمی هم مي زنيم. خامه راهم اضافه می كنيم. بعد در يخچال می گذاريم تا هفت ساعت بماند. وقتی از يخچال در اورديم با برشهايیاز پرتقال وخامه فرم گرفته ای كه در قيف با سر ماسوره شكوفه ريخته ايم تزيين می كنيم.

|یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱| 8:37|النا|

MisS-A